Genre(s)
Strawberry 100%
Mangaka
Kawashita Mizuki
Ongoing
Skor 7.97